Mediace.

Efektivní řešení sporů.
O mediaci
Mediace je postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Pokud přímá negociace mezi stranami selže, je často vhodné do negociace zapojit nezávislou třetí osobu, jejímž úkolem má být asistence stranám konfliktu při řešení sporu a hledání vzájemně akceptovatelné dohody. Mediace je dobrovolný způsob řešení sporu, v rámci kterého mediátor jakožto neutrální, nezávislá a nestranná osoba na základě žádosti stran zprostředkovává komunikaci mezi stranami a působí jako katalyzátor jejich sporu za účelem jeho vyřešení.  více...
Výhody mediace
Mediace má mnoho výhod ve srovnání s dalšími způsoby alternativního řešení sporů nebo soudním řízením:
1. Mediace je podstatně méně nákladná než soudní spor či arbitráž:
  • Mediace je pouze o trochu dražší než přímá negociace stran. Mediátor obvykle účtuje svou odměnu na základě hodinových sazeb v rámci předem dohodnutých bloků jednání. Mediace přitom může být provedena během několika málo dnů či setkání stran s mediátorem na základě předem dobře předvídatelných nákladů 
více...


Kontaktujte mě

JUDr. Klára Tomaierová, zapsaný mediátor
Classic 7 Business Park
budova E/F, 3. patro
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
Česká republika
+420 224 217 777
+420 723 259 063      


(c) JUDr. Klára Tomaierová, zapsaný mediátor

Tvorba stránek: Legalsoft, s.r.o.
Grafický design: Vojtěch Pejša.