Mediace.

Efektivní řešení sporů.
zkušenosti
Mediaci se aktivně věnuji po celou svou advokátní praxi. Po nabytí účinnosti zákona o mediaci, který proces mediace zakotvil pevněji do českého právního řádu, jsem se stala jednou z prvních mediátorek zapsaných do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

V současné době jsem společníkem Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o. Před založením vlastní advokátní praxe jsem získala mnoho zkušeností působením v prestižních českých advokátních kancelářích ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o. a HKDW Legal s.r.o. Působila jsem rovněž v řídících pozicích významné nadnárodní stavební společnosti COLAS CZ a.s.
Curriculum vitae

(c) JUDr. Klára Tomaierová, zapsaný mediátor

Tvorba stránek: Legalsoft, s.r.o.
Grafický design: Vojtěch Pejša.